BIBLIOTEKA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ – KWIECIEŃ 2008 WYRÓŻNIENIE HONOROWE
opis projektu