PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW GALERII MIEJSKIEJ „ARSENAŁ” I WIELKOPOLSKIEGO MUZEUM WOJSKOWEGO WRAZ Z PASAŻEM W POZNANIU
opis projektu