Architektura mieszkaniowa Architektura usługowa Wnętrza prywatne Wnętrza użyteczności publicznej Obiekty inżynieryjne

PROJEKT PRZEBUDOWY DRÓG NA STARYM MIEŚCIE W SIERADZU JEST KOLEJNYM ETAPEM REWITALIZCJI DZIELNICY STAREGO MIASTA I OBEJMOWAŁ ULICE KOLEGIACKĄ, KOŚCIUSZKI I WARSZAWSKĄ , WARCKĄ

Zakres prac obejmował kompleksową rewitalizację przestrzeni miejskiej ulic Starego Miasta wraz z kompleksową przebudową i budową nowych sieci sanitarnych, deszczowych, oświetlenia ulicznego, skablowaniem napowietrznych linii teletechnicznych i energetycznych. Teren objęty jest ochroną konserwatroską.

POWIERZCHNIA OBJĘTA PRZEBUDOWĄ 1,5650 ha

DŁUGOŚĆ DRÓG KLASY LOKALNEJ I DOJAZDOWEJ ŁĄCZNIE 940mb

ZAKRES WYKONANYCH PRAC: PROJEKT BUDOWLANY, WYKONAWCZY I PRZETARGOWY, KOSZTORYSY, SPECYFIKACJE

INWESTOR:POWIAT SIERADZKI/GMINA MIASTA SIERADZ
PROJEKT 2009 REALIZACJA PRZEWIDZIANA NA 2011

opis projektu