Architektura mieszkaniowa Architektura usługowa Wnętrza prywatne Wnętrza użyteczności publicznej Obiekty inżynieryjne

PROJEKT PRZEBUDOWY ULIC ZAMKOWEJ, SZERWSKIEJ, SUKIENNICZEJ, ŻABIEJ, WODNEJ, PODWALE, I CZĘŚCI ULICY PODRZECZE W SIERADZU NA TERENIE STAREGO MIASTA. PROJEKT JEST KOLEJNYM ETAPEM REWITALIZCJI DZIELNICY STAREGO MIASTA

Zakres prac obejmował kompleksową rewitalizację przestrzeni miejskiej ulic Starego Miasta wraz z kompleksową przebudową i budową nowych sieci sanitarnych, deszczowych, oświetlenia ulicznego, skablowaniem napowietrznych linii teletechnicznych i energetycznych niskiego i średniego napięcia wraz z budową trafostacji. Teren objęty jest ochroną konserwatroską.

POWIERZCHNIA OBJĘTA PRZEBUDOWĄ ha

DŁUGOŚĆ DRÓG KLASY LOKALNEJ I DOJAZDOWEJ ŁĄCZNIE 1629 mb

ZAKRES WYKONANYCH PRAC: PROJEKT BUDOWLANY, WYKONAWCZY I PRZETARGOWY, KOSZTORYSY, SPECYFIKACJE

INWESTOR:GMINA MIASTA SIERADZ
PROJEKT 2010 REALIZACJA PRZEWIDZIANA NA 2012/2013

opis projektu