Architektura mieszkaniowa Architektura usługowa Wnętrza prywatne Wnętrza użyteczności publicznej Obiekty inżynieryjne
REWITALIZACJA STARORZECZA RZEKI ŻEGLINY

Projekt obejmował adaptację obszarów na tereny rekreacyjne oraz na cele zbiornika przeciwburzowego dla znaczącej części miasta Sieradza. Zbiornik stanowi kluczowy element rewitalizacji miasta oraz ochrony przed ulewnymi opadami. W zakres inwestycji wchodziła przebudowa ul grodzkiej i wałów Przeciwpowodziowych, ul podrzecze, budowę ciągów pieszorowerowych, budowę sieci oświeltlenia oraz skablowanie sieci niskiego i średniego napięcia. W ramach zadania zaprojektowano kładki pieszorowerowe w tym jedna o rozpiętości 14m, oraz inne obiekty inżynieryjne jak przepusty, ściany oporowe, przelewy, bystrotoki itp. Zaprojektowano rekultywację terenu wraz z projektem zieleni parkowej. Teren objęty jest ochroną konserwatroską. POWIERZCHNIA OBJĘTA PRZEBUDOWĄ PONAD 4ha

DŁUGOŚĆ DRÓG KLASY DOJAZDOWEJ ŁĄCZNIE 585 mb DŁUGOŚĆ CIĄGÓW PIESZOROWEROWYCH I ROWEROWYCH 1932 mb

ZAKRES WYKONANYCH PRAC: PROJEKT BUDOWLANY, WYKONAWCZY I PRZETARGOWY, KOSZTORYSY, SPECYFIKACJE

INWESTOR:GMINA MIASTA SIERADZ
PROJEKT 2011 REALIZACJA W TOKU 2013/2014

opis projektu