Architektura mieszkaniowa Architektura usługowa Wnętrza prywatne Wnętrza użyteczności publicznej Obiekty inżynieryjne

PROJEKT BUDOWY CIĄGU KIMUNIKACYJNEGO WIEJSKA, PROSTA, KACZA

Zakres prac obejmował kompleksową przebudowę dróg pomiatowychm gminnych oraz miejskich tworzących ciąg komunikacyjny, droga klasy Z wraz z projektem melioracji, urządzeń wodnych, przepustów oraz infrastrukturą techniczną. Projekt wykonany na podstawie ZRID

POWIERZCHNIA OBJĘTA PRZEBUDOWĄ 2,2 ha

DŁUGOŚĆ DRÓG KLASY ZBIORCZEJ ŁĄCZNIE 1559,1mb

ZAKRES WYKONANYCH PRAC: PROJEKT KOPNCEPCYJNY, BUDOWLANY, WYKONAWCZY I PRZETARGOWY, KOSZTORYSY, SPECYFIKACJE

INWESTOR:POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI
PROJEKT 2014 REALIZACJA PRZEWIDZIANA NA 2014/2015

opis projektu